Wanneer heb je een trauma of PTSS?

Wanneer je iets heel engs of schokkends (denk aan een ongeluk, huiselijk of seksueel geweld, incest, een ramp of oorlogsgeweld) meemaakt kan dat een trauma veroorzaken. Het woord trauma betekent in feite “kwetsing” of “Verwonding”. Naast dat zo’n gebeurtenis een fysiek trauma kan veroorzaken, zoals een gebroken arm, kan het ook een psychisch trauma veroorzaken. Indien iemand dat trauma niet goed kan verwerken (en dat is tussen de 5-10% van mensen met een psychotrauma), en de verschijnselen niet weggaan, spreken we van PTSS (posttraumatische stressstoornis). Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen. Je kunt je hierdoor zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse taken te volbrengen.

Symptomen van een depressie

De symptomen van Trauma en/of PTSS kunnen zeer heftig zijn. Zo erg zelf dat het grote invloed heeft op je dagelijkse leven, je niet meer in staat bent te werken of meer moeite hebt met het onderhouden van relaties. Iemand met een trauma of PTSS kan de volgende verschijnselen laten zien;

  • Je vermijdt gesprekken, gedachten en gevoelens die horen bij het trauma.
  • Een belangrijk deel van het trauma kan je je niet meer herinneren, je hebt het verdrongen.
  • Je vermijdt activiteiten, plaatsen en mensen die je herinneren aan het trauma.
  • Het voelt alsof je er niet meer bij hoort, je voelt je vervreemd van anderen.
  • Je sluit je steeds meer af, je praat weinig over je gevoelens.
  • Je gevoelens zijn vlak geworden, je hebt weinig zin om dingen te ondernemen.
  • Je ziet je eigen toekomst somber in.

Behandeling van een depressie

Direct na een schokkende gebeurtenis is het belangrijk dat u rust vindt en steun krijgt in uw eigen vertrouwde omgeving bij mensen die dichtbij u staan, uw familie, vrienden of collega’s.

Er over praten kan helpen, maar dat hoeft niet. Niet iedereen heeft daar behoefte aan of is het nog te lastig om over te praten. Belangrijk is om het dagelijkse ritme binnen niet al te lange tijd weer op te pakken. Lukt dit niet dan kan behandelijk uitkomst bieden. Welke behandeling het beste bij u past, hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het trauma, de frequentie, uw voorgeschiedenis, bijkomende aandoeningen of omstandigheden.

Heftige gevoelens zoals woede en hevige angst kunnen de behandeling bemoeilijken. Soms moet de behandeling juist op deze klachten worden gericht.

Depressieve klachten of andere psychische stoornissen kunnen de verwerking van het psychotrauma bemoeilijken. Uw arts kan besluiten om u eerst medicijnen te geven, zodat u daarna meer baat heeft bij de behandeling.

Individueel of of groepstherapie; werken met lotgenoten kan helpen.

U krijgt individueel of in een groep therapie. Werken in een groep kan heel steunend zijn omdat u er lotgenoten treft. U voelt zich niet langer alleen met het probleem. Een nadeel van groepen kan zijn dat het oproepen van de gebeurtenis en de emoties onvoldoende gebeurt. In dat geval is individuele therapie effectiever.

Bij voorkeur wordt PTSS behandeld met psychotherapie.

Te veel alcohol, medicijnen of drugsgebruik maakt de behandeling ook moeilijker.

Wij behandelen met diverse methodieken.

Gemiddeld zijn onze cliënten na 5 tot 12 gesprekken verbeterd of hersteld.

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Dit is een krachtige behandeling en even effectief als trauma gerichte cognitieve gedragstherapie. U richt zich op de emotionele lading van de traumatische herinnering. Terwijl u die herinnering oproept leidt de therapeut u af, bijvoorbeeld doordat uw ogen de handbewegingen van de therapeut volgt. De emoties verliezen daardoor geleidelijk hun heftigheid en doven als het ware uit. Daarmee vermindert de angst en de herinnering aan het trauma.

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie

Het doel van de therapie is dat uw angsten en vermijdingsgedrag afnemen en verdwijnen. Daardoor kunt u de schokkende gebeurtenis meer accepteren als iets uit het verleden.

In de behandeling begeleiden wij bij het opnieuw oproepen, zich herinneren, van de traumatische gebeurtenis. Ook leert u omgaan met de angsten en stemmingsklachten. Bij deze therapie wordt vaak als hulpmiddel een schrijfopdracht gegeven. Daarbij schrijft u het trauma en de gebeurtenissen van uzelf af.

Wacht niet te lang en zet nu de eerste stap

Wil je direct met je hulpvraag aan de slag en je bij ons aanmelden?

We nemen dezelfde dag nog contact met je op. Wil je daar niet op wachten, bel dan ons behandelcentrum in Bussum (035-7607480) of onze kliniek in Utrecht (030-2006948).