Wanneer heb je een trauma of PTSS?

Wanneer je iets heel engs of schokkends (denk aan een ongeluk, huiselijk of seksueel geweld, incest, een ramp of oorlogsgeweld) meemaakt kan dat een trauma veroorzaken. Het woord trauma betekent in feite “kwetsing” of “verwonding”. Naast dat zo’n gebeurtenis een fysiek trauma kan veroorzaken, zoals een gebroken arm, kan het ook een psychisch trauma veroorzaken. Indien iemand dat trauma niet goed kan verwerken (en dat is tussen de 5-10% van mensen met een psychotrauma), en de verschijnselen niet weggaan, spreken we van PTSS (posttraumatische stressstoornis). Het voelt dan alsof de nare gebeurtenis je achtervolgt met nachtmerries en levensechte herinneringen. Je kunt je hierdoor zo slecht voelen dat het moeilijk is om de dagelijkse taken te volbrengen.

Symptomen van een trauma of PTSS

De symptomen van trauma en/of PTSS kunnen zeer heftig zijn. Zo erg zelf dat het grote invloed heeft op je dagelijkse leven, je niet meer in staat bent te werken of meer moeite hebt met het onderhouden van relaties. Iemand met een trauma of PTSS kan de volgende verschijnselen laten zien;

  • Je vermijdt gesprekken, gedachten en gevoelens die horen bij het trauma.
  • Een belangrijk deel van het trauma kan je je niet meer herinneren, je hebt het verdrongen.
  • Je vermijdt activiteiten, plaatsen en mensen die je herinneren aan het trauma.
  • Het voelt alsof je er niet meer bij hoort, je voelt je vervreemd van anderen.
  • Je sluit je steeds meer af, je praat weinig over je gevoelens.
  • Je gevoelens zijn vlak geworden, je hebt weinig zin om dingen te ondernemen.
  • Je ziet je eigen toekomst somber in.

Behandeling van PTSS of een trauma

Direct na een schokkende gebeurtenis is het belangrijk dat je rust vindt en steun krijgt in jouw eigen vertrouwde omgeving bij mensen die dichtbij je staan, je familie, vrienden of collega’s.

Er over praten kan helpen, maar dat hoeft niet. Niet iedereen heeft daar behoefte aan of is het nog te lastig om over te praten. Belangrijk is om het dagelijkse ritme binnen niet al te lange tijd weer op te pakken. Lukt dit niet dan kan behandeling uitkomst bieden. Welke behandeling het beste bij je past, hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het trauma, de frequentie, jouw voorgeschiedenis, bijkomende aandoeningen of omstandigheden.

Heftige gevoelens zoals woede en hevige angst kunnen de behandeling bemoeilijken. Soms moet de behandeling juist op deze klachten worden gericht.

Depressieve klachten of andere psychische stoornissen kunnen de verwerking van het psychotrauma bemoeilijken. Jouw arts kan besluiten om je eerst medicijnen te geven, zodat je daarna meer baat heeft bij de behandeling.

Te veel alcohol, medicijnen of drugsgebruik maakt de behandeling ook moeilijker.

Wij behandelen trauma en PTSS met diverse methodieken. Wil je hier meer informatie over, neem dan contact met ons op, we geven graag antwoord op je vragen.

Gemiddeld zijn onze cliënten na 5 tot 12 gesprekken verbeterd of hersteld.

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op.

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Dit is een krachtige behandeling en even effectief als trauma gerichte cognitieve gedragstherapie. Je richt je op de emotionele lading van de traumatische herinnering. Terwijl je die herinnering oproept leidt de therapeut u af, bijvoorbeeld doordat uw ogen de handbewegingen van de therapeut volgt. De emoties verliezen daardoor geleidelijk hun heftigheid en doven als het ware uit. Daarmee vermindert de angst en de herinnering aan het trauma.

Trauma gerichte cognitieve gedragstherapie

Het doel van de therapie is dat jouw angsten en vermijdingsgedrag afnemen en verdwijnen. Daardoor kun je de schokkende gebeurtenis meer accepteren als iets uit het verleden.

In de behandeling begeleiden wij bij het opnieuw oproepen, zich herinneren, van de traumatische gebeurtenis. Ook leer je omgaan met de angsten en stemmingsklachten. Bij deze therapie wordt vaak als hulpmiddel een schrijfopdracht gegeven. Daarbij schrijf je het trauma en de gebeurtenissen van jezelf af.

Wacht niet te lang en zet nu de eerste stap

Wil je direct met je hulpvraag aan de slag en je bij ons aanmelden?

Bel dan onze psychologen in Bussum (035-7607480) of ons behandelcentrum in Utrecht (030-2006948).