Vergoeding psycholoog zorgverzekeraar in NL – de NZa

In Nederland heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (Afgekort tot: NZa) de maximale vergoedingen bepaald voor 2 soorten zorg-prestaties te weten “Diagnostiek” en “Behandeling“. In de ambulante zorg zijn dit de enige prestaties die vergoed worden.

Zaken als administratie, collegiaal overleg, huur van het pand, etc., worden niet meer vergoed. Deze kosten zitten namelijk al verwerkt in de tarieven die de NZa heeft bepaald.

Spoor8 hanteert niet de maximale tarieven die door de NZa bepaald zijn, maar rekent 80% van de door de NZa bepaalde vergoeding. We hebben een duidelijk kostenoverzicht voor je gemaakt van hoe het werkt.

Zorgverzekeraars vergoeden (deels) de psycholoog die je nodig hebt

De hoogte van de vergoeding is o.a. afhankelijk van het soort polis dat je hebt. Heb je een naturapolis, dan zal de vergoeding wat minder zijn. Heb je een restitutiepolis dan zal de vergoeding meer zijn. Spoor8 heeft geen contractafspraken gemaakt met de verzekeraars. Dit betekent dat de nota voor de behandeling naar jou gaat en jij deze vervolgens kunt indienen bij de verzekeraar en deze (grotendeels) vergoed krijgt.

Belangrijk: Het enige wat je nodig hebt is een verwijsbrief van de huisarts.

Eigen risico

Elke verzekeraar hanteert een eigen risico, dit is zelfs wettelijk vastgelegd. Standaard is dit € 385,- per jaar, maar je kunt ook een afwijkend (lees hoger) eigen risico met de verzekeraar hebben afgesproken. Dit eigen risico is altijd voor eigen (dus jouw) rekening, dus ook wanneer je na een intake toch afziet van de behandeling, zal de zorgverzekeraar dit in rekening brengen op je eigen risico.

Dit betekent dat de verzekeraar de kosten van de intake en behandeling eerst zullen verhalen op je (nog beschikbare) eigen risico. Is dat gebruikt dan zullen ze de rekening (grotendeels) vergoeden.

Het maakt dus niet uit of je nu bij ons in behandeling komt of ergens anders, de verzekeraar zal dit altijd zo verwerken.

Toegankelijke zorg bij Spoor8

Afhankelijk van je verzekeraar en soort polis dat je hebt, zal er door de verzekeraars tussen de 52%-100% van het NZa-tarief worden uitgekeerd. Omdat wij de zorg voor iedereen toegankelijk willen houden heeft Spoor8 besloten een tarief te hanteren van 80% van het NZa-tarief voor cliënten die geen 100% vergoeding van hun verzekeraar krijgen.

2024

Geen eigen bijdrage

add remove

 • DSW – alle polissen
 • Stad Holland – Alle polissen
 • ASR – Eigen keuze polis
 • VGZ – IZA – Eigen keuze polis
 • VGZ – IZZ – Basisverzekering variant combinatie polis
 • VGZ – Gewoon Zekur Zorg plus polis
 • VGZ – UC Eigen keuze polis
 • VGZ – UMC eigen keuze
 • VGZ – Unive Zorg Uitgebreid Polis
 • VGZ – Eigen keuze polis

Zeer geringe eigen bijdrage

add remove

(5% van de nota aan de verzekeraar)

 • CZ – zorg variatie polis (~5% eigen bijdrage)
 • CZ – IZZ – zorgvariatie polis (~5% eigen bijdrage)
 • VGZ – gewoon zekur zorg basis (~4% eigen bijdrage)
 • VGZ – IZA – Ruime keuze polis (~4% eigen bijdrage)
 • VGZ – IZZ – basisverzekering variant natura (~4% eigen bijdrage)
 • VGZ – UC ruime keuze (~4% eigen bijdrage)
 • VGZ – Univé Zorg geregeld polis (~4% eigen bijdrage)
 • VGZ – Ruime keuze (~4% eigen bijdrage)

Geringe eigen bijdrage

add remove

(10% van de nota vaan de verzekeraar)

 • VGZ – UMC ruime keuze polis (~9% eigen bijdrage)
 • Zilveren kruis – Basis exclusief polis (~8% eigen bijdrage)
 • Studenten goed verzekerd basis exclusief polis (~8% eigen bijdrage)
 • Zorg en zekerheid – Zorg zeker polis (~10% eigen bijdrage)
 • Zorg en zekerheid – Zorg vrij polis (~10% eigen bijdrage)

Voorbeeld van de kosten bij een intake

Wanneer je bij ons op intake komt kan het kostenplaatje er als volgt uit zien;

Intake

De intake bij Spoor8 bestaat in de regel uit:

 • Telefonische screening van 30 minuten
 • Intake met een psycholoog 60 minuten
 • Intake met een regiebehandelaar 45 minuten

(Dit kan per cliënt anders zijn.)

Wat zijn de kosten?

De landelijk vastgestelde NZa-tarieven zijn als volgt:

 • Telefonische screening € 140,25
 • Intake psycholoog € 214,67
 • Intake regiebehandelaar € 219,08

Bij elkaar zijn de werkelijke kosten voor de volledige intake € 574,00.

De eerste factuur

Spoor8 factureert dit bedrag aan jou en deze factuur dien je in bij je verzekeraar. Deze zal hiervan een groot deel vergoeden. Let op: deze factuur betaal je dus niet zelf; het is puur een declaratie voor je verzekeraar.

De tweede factuur

Omdat Spoor8 niet het NZa-tarief hanteert, maar slechts 80% doorberekent aan jou, ontvang je een week later een tweede factuur van € 459,20. (dit is 80% van € 574,00). Deze factuur betaal je wél aan Spoor8.

Wat vergoed de verzekeraar?

Afhankelijk van jouw polis betaalt de verzekeraar jou een percentage terug van de nota die je hebt ingeleverd.

Stel dat jouw verzekeraar 70% van het NZa-tarief vergoed, dan vergoed jouw verzekeraar € 401,80 (70% van € 574,00).

Bepaling van jouw eigen bijdrage

Het verschil tussen de nota van Spoor8 (€ 459,20) en de vergoeding van jouw verzekeraar (€ 401,80) is jouw eigen bijdrage. In dit geval kost de gehele intake voor jou zelf maar € 57,40.

Let op, dit is een rekenvoorbeeld. De werkelijke tijd en dus ook de kosten kunnen anders zijn.

Voorbeeld van de kosten bij een behandeling

Wanneer je bij ons in behandeling komt ziet het kostenplaatje er als volgt uit;

De behandeling

Je hebt een behandeling die bestaat uit wekelijkse sessies van 60 minuten met een psycholoog.

Wat berekent Spoor8?

Het NZa-tarief voor een gesprek van een uur met jouw psycholoog bedraagt € 178,44.

Hier maken we dezelfde berekening als bij de intake, dus in het eerder genoemde voorbeeld vervang je het totaalbedrag van € 574,00 door € 178,44.

De verder uitwerking is het zelfde; we hanteren voor het gemak dezelfde percentages. Je ontvang één factuur die je indient bij je verzekeraar én je ontvangt een week later een factuur die je voldoet aan Spoor8.

Waarom zit er een week tussen de twee facturen die ik ontvang?

Een verzekeraar heeft tijd nodig om jouw ingediende factuur (de declaratie) te verwerken en om het geld op jouw rekening te stort. Met dit geld kun je de gehele rekening van Spoor8, of een gedeelte van de rekening van Spoor8 betalen. Daarom sturen wij de daadwerkelijke factuur aan jou, een week later.

Elke persoon en elke polis is weer anders

Afhankelijk van jouw polis en verzekeraar kan het ook zo zijn dat je geen bedrag voor eigen rekening krijgt. Dit kan voor iedereen net weer even anders zijn. Bijvoorbeeld omdat je eigen risico van je zorgverzekering op is, of juist nog niet volledig is benut.

Wij zullen ervoor zorgen dat je altijd vooraf op de hoogte bent van de mogelijke kosten.

Bovenstaande berekeningen zijn voorbeelden en kunnen per persoon anders zijn. Wil je exact weten hoe het zit met de kosten en vergoedingen van jouw verzekeraar? Neem dan contact op met jouw verzekeraar of stel je vraag over de kosten van je behandeling aan ons. We helpen je graag verder.

Let op, dit is een rekenvoorbeeld. De werkelijke tijd en dus ook de kosten kunnen anders zijn.

Belangrijk om te weten

Elk contact dat we met jou hebben, of het nu een intake is, behandelsessie, telefonische screening, een ander telefonisch contact of een inhoudelijke mail, dat gerelateerd is aan de behandeling, wordt in rekening gebracht.

De tijd die we niet direct aan jou besteden, dus bijvoorbeeld tijd om je dossier compleet te maken, verslagen te typen, intern overleg, overleg met huisarts, collega’s van eerdere instellingen, etc., wordt niet in rekening gebracht.

ADHD/ADD Diagnostiek

Elke verzekeraar zal een ander percentage van de kosten van diagnostiek en behandeling vergoeden.

Alleen met een zogenaamde “restitutie” polis, die 100% vergoeding geeft, zal er geen eigen bijdrage gerekend worden voor de diagnostiek en/of behandeling van ADHD/ADD.

In alle andere gevallen zal Spoor8, indien ADHD/ADD diagnostiek moet worden verricht een éénmalige extra bijdrage van € 250,- vragen ten behoeve van het diagnostische traject voor ADHD. Deze extra bijdrage komt boven op de eigen bijdrage die client betaalt doordat de verzekeraar minder dan 80% van het NZA tarief uitkeert (hetgeen het tarief is dat Spoor8 hanteert).

De extra bijdrage dient betaald te zijn alvorens de diagnostiek aanvangt.

No Show

Indien je niet tijdig een afspraak afzegt (binnen 24uur) of niet komt opdagen op de afspraak zijn wij genoodzaakt om € 75,- per gemiste afspraak bij jou in rekening te brengen. Je krijgt hiervoor een factuur vanuit Spoor8 die je niet kunt declareren bij jouw verzekeraar.

Niet declarabele zorg

Veruit de meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) door uw verzekeraar vergoed. Echter, sommige behandelingen worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld behandelingen als:

 • Burn-out
 • Hulp bij relatie- en/of werkproblemen
 • Aanpassingsstoornissen
 • Medische psychologie

Indien we bovenstaande problematiek tegenkomen waar een DSM-V stoornis aan ten grondslag ligt, valt de behandeling onder de basisverzekering. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan Spoor8 deze klachtbeelden zeker behandelen. Voor een behandeluur bij een basispsycholoog bedragen de kosten € 97,50 (diagnostiek, behandeling en verslaglegging), voor een behandeluur bij een GZ-psycholoog bedragen de kosten € 118,00 (diagnostiek, behandeling en verslaglegging).

Wacht niet te lang en zet nu de eerste stap

Wil je direct met je hulpvraag aan de slag en je bij ons aanmelden?

Bel dan ons behandelcentrum in Bussum (035-7607480) of onze psychologen in Utrecht (030-2006948).