Wat is ADHD?

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder en is een psychische stoornis die wordt gekenmerkt door onoplettendheid (aandacht tekort) en/of impulsiviteit en hyperactiviteit.

We onderscheiden bij ADHD het volgende:

 • Het gecombineerde beeld zowel onoplettendheid als hyperactiviteit en impulsiviteit. Dit komt het meeste voor.
 • Het beeld waarbij onoplettendheid voorop staat noemen we ook wel ADD. ADD is een onderdeel van ADHD.
 • Het beeld waarbij hyperactiviteit en impulsiviteit de boventoon voert.

Wanneer iemand symptomen van ADHD vertoont, wil dat nog niet zeggen dat die persoon ook daadwerkelijk ADHD heeft. Tijdelijke of plotseling voorkomende symptomen (klachten) van ADHD kunnen een reactie zijn op een traumatische gebeurtenis of een heel spannende periode uit iemands leven. Rusteloosheid kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een bepaalde angst die iemand ervaart, maar dat wil niet zeggen dat iemand dan ADHD heeft.

De psychologen van Spoor8 zijn deskundig en gaan gedegen te werk als er onderzocht moet worden of iemand wel of juist niet ADHD heeft. Het stellen van deze diagnose wordt altijd in overleg gedaan met jouzelf en jouw behandelaren.

Dit zijn de symptomen en klachten van ADHD en ADD

ADHD

De belangrijkste symptomen van ADHD zijn onoplettendheid (aandacht te kort), impulsiviteit en hyperactiviteit. Deze symptomen komen afzonderlijk of in combinatie voor in verschillende verschijningsvormen:

 • het gecombineerde beeld, met zowel onoplettendheid als hyperactiviteit/impulsiviteit
 • het beeld waarbij onoplettendheid voorop staat
 • het beeld waarbij hyperactiviteit en impulsiviteit overweegt

Het gecombineerde beeld komt het meest voor.

Echter, wanneer een kind symptomen van ADHD vertoont, wil dat nog niet zeggen dat het deze stoornis ook echt heeft. Tijdelijke of plotseling voorkomende symptomen van ADHD kunnen een reactie zijn op een traumatische gebeurtenis of een heel spannende periode. Rusteloosheid kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van een bepaalde angst.

Bij kinderen die in hun dagelijkse functioneren belemmerd worden door een extreme mate van hyperactiviteit, impulsiviteit en/of aandacht te kort, is sprake van de diagnose ADHD.

ADD

Veel mensen weten niet dat ze ADD hebben omdat ze ADD-symptomen niet herkennen of nog niet afweten van het bestaan van ADD.

De belangrijkste symptomen zijn:

 • Je bent gevoelig en betrokken maar hebt moeite met het tonen van je gevoelens.
 • Je trekt je graag terug en hebt tijd voor jezelf nodig
 • Moeite met concentreren
 • Uitstelgedrag, je schuift vaak dingen voor je uit
 • Je bent vaak wat chaotisch en dromerig

Behandeling

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) wordt vaak op verschillende manieren behandeld, en het ideale behandelplan kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften en symptomen. Hieronder zijn enkele veelvoorkomende benaderingen.

Hoe kun je ADHD behandelen?

ADHD kun je op verschillende manieren behandelen. De behandeling voor ADHD is afhankelijk van iemands persoonlijke behoeften en klachten. Een aantal voorbeelden van hoe Spoor8 ADHD behandelt vind je hieronder.

ADHD kan behandeld worden met medicatie. Stimulerende medicijnen zoals methylfenidaat en amfetaminen worden vaak voorgeschreven om de aandacht en concentratie te verbeteren. Niet-stimulerende medicijnen zoals atomoxetine kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt.

Een andere mogelijke behandelmethode zijn gesprekstherapieën. Hierbij wordt er gestuurd op het aanleren van positief gedrag en het verminderen van problematisch gedrag.

Ook Cognitieve Gedragstherapie (CGT) helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden om impulsen te beheersen, planning te verbeteren en zelfdiscipline op te bouwen.

Wat kun je zelf doen om te helpen met het behandelen van ADHD?

Voldoende en regelmatige lichaamsbeweging is altijd goed en dit kan helpen bij het verminderen van hyperactiviteit en het verbeteren van de concentratie.

Belangrijk om te weten is dat de behandeling van ADHD vaak een combinatie van benaderingen omvat. Wat voor de ene persoon wel werkt, werkt voor de andere persoon misschien niet. Het meest effectief is een op maat gemaakt behandelplan waarin specifieke behoeften en omstandigheden van jou verwerkt zijn. Hierbij is het belangrijk dat je samenwerkt met gezondheidsprofessionals zodat je het beste resultaat kan behalen uit jouw behandeling.

Hoe ziet het behandeltraject van ADHD er uit?

Intake

 • Een persoon die vermoedt dat hij/zij ADHD heeft, zoekt contact met de huisarts, die een verwijsbrief kan opstellen voor het vermoeden van DSM-V stoornis ADHD
 • Telefonische screening – samen met een psycholoog bepalen we of je bij ons aan het juiste adres bent
 • Intake met een psycholoog (60minuten) en daarna met een GZ psycholoog (de regiebehandelaar, 30 minuten)
 • Tijdens de intake worden vragen gesteld over de symptomen, medische geschiedenis, familiegeschiedenis en levensomstandigheden.

Diagnostische evaluatie

 • De psycholoog zal aanvullende tests en screenings uitvoeren om de diagnose ADHD te bevestigen (of ontkrachten). Deze kunnen bestaan uit gestructureerde interviews, observaties of vragenlijsten.

Behandelplan opstellen

 • Na de diagnose wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit kan medicatie, therapieën en leefstijl-aanpassingen bevatten

Medicatie-bespreking en aanpassing

 • Als medicatie wordt voorgeschreven, worden de opties, bijwerkingen en mogelijke voordelen besproken. Doseringen worden vaak aangepast op basis van de reactie van de persoon.

Therapie en ondersteuningssessies

 • Gedrags- of cognitieve gedragstherapie zal worden aanbevolen om specifieke vaardigheden aan te leren en te werken aan het verbeteren van concentratie, organisatie en impulsbeheersing.

Leefstijl-aanpassingen

 • Je zal worden aangemoedigd om gezonde leefgewoonten aan te nemen, zoals regelmatige lichaamsbeweging, een uitgebalanceerd dieet en voldoende slaap.

Opvolg-afspraken en aanpassingen

 • Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast op basis van de voortgang.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit proces niet past bij iedereen. Het zal worden aangepast aan de unieke behoeften van jou.

Belangrijk om te weten

 • Diagnostiek zonder behandeling is bij Spoor8 niet mogelijk
 • Alleen instelling medicatie zonder behandeling is niet mogelijk bij Spoor8
 • Heb je een restitutiepolis (die 100% vergoeding biedt), dan zal er geen eigen bijdrage berekend worden voor de diagnostiek. In alle andere gevallen zal Spoor8 bij een verrichting van een ADHD diagnostisch traject een eenmalige bijdrage factureren van € 250,00. De factuur dient betaald te zijn alvorens de diagnostiek aanvangt. Naast deze eenmalige eigen bijdrage voor diagnostiek zal de normale eigen bijdrage voor het hele traject gelden. Klikt hier om meer over de kosten te lezen.

Wacht niet te lang en zet nu de eerste stap

Wil je direct met je hulpvraag aan de slag en je bij ons aanmelden?

Bel dan met onze psychologen in Bussum (035-7607480) of Utrecht (030-2006948).